მთავარი

საქართველოს ახალგზარდა გიდების ასოციაცია

 

საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია, დაარსდა 2017 წელს და აერთიანებს, საქართველოს მასშტაბით, ტურიზმის სფეროში მომუშავე, სერტიფიცირებულ პროფესიონალ გიდებს.

მხარს უჭერს და ახორციელებს, გიდებისა და ტურისტული ქსელის, კადრების ტრენინგს, მათ პროფესიულ გადამზადებასა და სტანდარტების ამაღლებას.

აღიარებს ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ სერტიფიცირებულ გიდებს, ასევე სხვა ტურისტული ქსელის კადრებს და ღიაა მათთან სათანამშრომლოდ.

თანამშრომლობს საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან, ასევე საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ტურიზმის სფეროში აქტუალური პროფესიების პოპულარიზაციისა და განმტკიცების მიზნით.

 

სიახლე